FAS Express là dịch vụ giao hàng thu tiền hộ cho các đối tác thương mại điện tử
FAS Express là đối tác của mạng lưới các nhà xe, sở hữu mạng lưới vận chuyển rộng khắp khu vực với tần suất rất lớn

Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
Tận tậm với khách hàng<br />
Chuyên nghiệp trong ứng xử
Tận tậm với khách hàng
Chuyên nghiệp trong ứng xử
Dễ dàng sử dụng, tạo đơn hàng
Dễ dàng sử dụng, tạo đơn hàng
Miễn phí giao hàng nhiều lần
Miễn phí giao hàng nhiều lần
Miễn phí thu tiền hộ<br />
Đối soát trả tiền nhanh
Miễn phí thu tiền hộ
Đối soát trả tiền nhanh
Giao hàng linh hoạt
Giao hàng linh hoạt