Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên nhân sự (HR)

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ Mô tả công việc Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ BGD cũng như các phòng ban Lập kế hoạch tuyển dụng và đảm bảo nhân sự đầy đủ cho các bộ phận trong Công ty...

Đọc thêm

Tuyển dụng quản lý phát triển vùng

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG Mô tả công việc Chỉ đạo hoạch định triển khai các chính sách, mục tiêu kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của công ty Phát triển, tìm kiếm và...

Đọc thêm

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dưng và phát triển khách hàng Đo lường các chương trình chiến lược tiếp thị Phối hợp với phòng maketting thực hiện các chương trình trải nghiệm khách hàng Giải các khiếu nại từ khách...

Đọc thêm
1900638384